DOELBEWUST  ACTIEF
Altijd winst voor św doel !
Margreet Haase Meulunterseweg 92 6741 HP Lunteren 06 - 50 47 37 33 info@doelbewustactief.nl KvK: 64250083
Doelbewust Actief heeft een dubbele missie. Als eerste willen we goede doelen in staat stellen om met onze ruime winstmarges  zoveel mogelijk inkomsten te verkrijgen voor hun doelstelling. Maar daarnaast is voor ons erg belangrijk dat we mensen in willen zetten die niet direct toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Zij helpen bijvoorbeeld met inpakken, maar dan in hun eigen tempo. Ook is het in de toekomst mogelijk dat u voor uw verkoping iemand van onze medewerkers kunt inzetten. Deze medewerkers doen zo arbeidservaring op, komen niet in een isolement terecht en ontwikkelen meer gevoel van eigenwaarde door hun deelname aan allerlei maatschappelijke activiteiten.
Op deze manier willen we graag met elkaar Doelbewust Actief bezig zijn!